ZDRAVSTVENA VZGOJA

ZDRAVSTVENO VZGOJO IZVAJA DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA NUŠA REBERNAK.


V našem zdravstvenem domu potekajo delavnice in programi za kvalitetnejše, bolj zdravo in osveščeno življenje.

PROGRAM CINDI
je mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja, ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Slovenija se je v CINDI program vključila leta 1994 in od leta 2000 uspela razviti mrežo zdravstveni-vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.
 

SVIT

ŠOLA ZA BODOČE STARŠE

ŠOLA DIABETESA

VZGOJA ZA ZDRAVJE