Obvestila in odsotnosti zdravnikov

OBVESTILA

Ambulanta Gorana ŠILJEGA, dr. med., od 23. 12. do 8. 1. 2018 ne ordinira zaradi rednega letnega dopusta.

Referenčna ambulanta (za ambulanti Podgoršek, Zupanc) Mojce CAFUTA, dipl. m. s., od 15. 1. do 18. 1. 2018 ne ordinira zaradi strokovnega izobraževanja ter 31. 1. 2018 zaradi odsotnosti sestre.

Ambulanta Dragane DJURIĆ, dr. med., 12. 1., 17. 1. in 19. 1. 2018 ne ordinira.

 

 

Od 1. 9. 2013  je potrebno ob SOBOTAH zobozdravstveno nujno pomoč poiskati v Zdravstvenem domu Celje, kjer ordinira dežurna zobna ambulanta ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure. (Novost Splošnega dogovora, aneks št. 2)


Komentarji so zaprti.