Obvestila in odsotnosti zdravnikov

OBVESTILA

Za nadomeščanja se obrnite na informacije zdravstvenega doma 03 746 24 00.

 

Ambulanta Gorana ŠILJEGA, dr. med., od 10. 4. do 16. 4. 2019 ne ordinira zaradi rednega letnega dopusta.

Ambulanti Melite TASIĆ ILIĆ, dr. med., in Ljubomira ILIĆA, dr. med., od 15. 4. do 22. 4. 2019 ne ordinirata zaradi rednega letnega dopusta.

Ambulanta Polone KRUMPAK, dr. med., od 23. 4. do 28. 4. 2019 ne ordinira zaradi rednega letnega dopusta.

Ambulanta ZP Planina Anje HVALC, dr. med., od 23. 4. do 28. 4. 2019 ne ordinira zaradi rednega letnega dopusta.

Ambulanti Melite TASIĆ ILIĆ, dr. med., in Ljubomira ILIĆA, dr. med., od 29. 4. do 12. 5. 2019 ne ordinirata zaradi rednega letnega dopusta.

 

Referenčna ambulanta (za ambulanto Krumpak) Jasne MLINAR, dipl. m. s., 16. 4. 2019 ne ordinira.

 

Zaradi dolgotrajne odsotnosti je v ambulanti za otroke spremenjena organizacija dela:

  • preventivo (posvetovalnica, cepljenje) opravlja Irena Bohorč Gazvoda, dr. med., spec. ped.,
  • kurativo (bolni otroci) opravlja zdravnik po razporedu.

 

 

Od 1. 9. 2013  je potrebno ob SOBOTAH zobozdravstveno nujno pomoč poiskati v Zdravstvenem domu Celje, kjer ordinira dežurna zobna ambulanta ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure. (Novost Splošnega dogovora, aneks št. 2)


Komentarji so zaprti.