JAVNA NAROČILA

Seznam evidenčnih naročil 2018

Javno naročilo za dobavo in montažo aparatur in pripomočkov za fizioterapijo je objavljeno na Portalu javnih naročil št.: JN000306/2019-W01, januar 2019


Arhiv javnih naročil:

Seznam evidenčnih naročil 1

Seznam evidenčnih naročil 2

2018

Javno naročilo za dobavo zobozdravstvenega stola je objavljeno na Portalu javnih naročil št.: JN007645/2018-W01, november 2018.

Javni razpis za dobavo osebnih vozil, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN007369/2018-W01, oktober 2018

Javni razpis za dobavo osebnih vozil, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN006525/2018-W01, september 2018

Javni razpis za dobavo dveh osebnih vozil, objavljen na Portalu javnih naročil št.:  JN005847/2018-W01, avgust 2018

Javni razpis za dobavo dveh osebnih vozil, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN003613/2018-W01, junij 2018

Javni razpis za dobavo biokemičnega analizatorja ter reagentov za obdobje 5 let, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN003050/2018-B01, maj 2018.

2017

Javni razpis za dobavo zobozdravstvenega aparata, objavljen na Portalu javnih naročil  št.: JN000489/2017-W01, z dne 25.01.2017.

2016

Javni razpis za zamenjavo strešne kritine ZP Planina, objavljen na Portalu javnih naročil. Oznaka naročila je JN001738/2016-W01, maj 2016.

Javni razpis za dobavo vozil, objavljen na Portalu javnih naročil št.:  JN001459/2016-W01, maj 2016

Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN402/2016 z dne 19.1.2016.

2015

Javno naročilo: Storitve čiščenja prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili. Št. javnega naročila: JN7968/2015. November 2015.

Razpisna dokumentacija.  Dobava zobozdravstvenega stroja. Št. javnega naročila: NMV3455/2015. Junij 2015

Javno naročilo: Dobava vozila za dežurno službo. Št. javnega naročila: JNMV-2/2015. Maj 2015.

2014

Javno naročilo za izvedbo zobotehničnih storitev. Št. javnega naročila: JN-0002/2014-S-POG. November 2014.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izvedbo gradbenih del – rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela poslovnega objekta v prostore ZD Šentjur, objavljen na Portalu JN št.: NMV4491/2014 z dne 20. 10. 2014.

-razpisna dokumentacija (link)

-popisi del (link)

-projektna dokumentacija (link)

Javni razpis  za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN1682/2014 z dne 11.2.2014 in Uradnem glasilu EU št.:2014/S 032-051340 z dne 14.02.2014.

2013

Javni razpis  za  izvedbo storitev čiščenja prostorov ZD Šentjur in ZP Planina pri Sevnici,  objavljenega na Portalu javnih naročil št.: JN13502/2013, z dne 23.10.2013.

2012

Javni razpis za dobavo stomatološke naprave  po postopku male vrednosti na Portalu javnih naročil z dne 12.6.2012, pod številko objave NMV1429/2012.

Javni razpis za izvedbo zobotehničnih storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil z dne 23.11.2012, pod številko objave JN12745/2012.

2011

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil št.: 10216/2010 z dne 22.10.2010 in v Uradnem glasilu EU št.:2010/S 209-319373 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala za obdobje treh let.

Javni razpis za oddajo naročila storitev čiščenja prostorov po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN12687/2011 z dne 7.11.2011.

Javni razpis za dobavo osebnega vozila po postopku male vrednosti na Portalu javnih naročil z dne 16.11.2011, pod številko objave NMV3680/2011.