PSIHOLOGINJA

Tanja Novak, univ. dipl. psih.

Ordinacijski čas:

ponedeljek:   12 – 20h

četrtek:    15:00 – 19:00h

petek:     7 – 15h

Informacije po telefonu in naročanje: 03/746 24 36

E – mail: dmz@zd-sentjur.si

Odsotnosti: 1. 3., 2. 3., 15. 3., 29. 3., 30. 3. 2018


Čakalna doba: 90 – 120 dni

Odgovorna za čakalni seznam in čakalno vrsto: Urška Del Fabro, sr. med. sestra