PSIHOLOGINJA

Tanja Novak, univ. dipl. psih.

Ordinacijski čas:

ponedeljek:   12:30 – 20:00

četrtek:    15:30 – 19:30 *(dva četrtka na mesec)

petek:     7:00 – 14:30

Informacije po telefonu in naročanje: 03/746 24 36

E – mail: dmz@zd-sentjur.si

Odsotnosti: 18. 5., 24. 5., 25. 5., 30. 5. 2018


Čakalna doba: 90 – 120 dni

Odgovorna za čakalni seznam in čakalno vrsto: Urška Del Fabro, sr. med. sestra