VZGOJA ZA ZDRAVJE

Vzgoja za zdravje (zdravstvena vzgoja) naj bi bila sestavni del učenja za življenje in tudi delček vzgoje v
izobraževalnih ustanovah.
V našem zdravstvenem domu bomo že tretje leto izvajali vzgojo za zdravje šolskih otrok in mladostnikov ob
sistematskih pregledih pri nas, kot tudi z obiski na šolah.