CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o financiranju projekta je dostopnih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/


Zdravstveni dom Šentjur je v letu 2018 pridobil projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki bo potekal v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9. 1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9. 1. 3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« in bo trajal do 31. 12. 2019.

Namen pridobljenega projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma Šentjur, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Cilji projekta so:

  •         Vzpostavitev in delovanje novih struktur v ZD za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju.
  •         Vzpostavitev in delovanje integriranega Centra za krepitev zdravja.
  •         Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov.
  •         Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin.
  •         Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

Več o svetovalnici za duševno zdravje >>

 

 

Vabila

Varna vadba v nosečnosti

Zgodnja nosečnost 28. 11. 2018

Priprava na porod in starševstvo 27. 11. 2018

Uživajmo domačo – kupujmo slovenski hrano 16. 11. 2018

Preizkus hoje na 2 km

Jutranja vadba

Odprimo vrata zdravju 16. 7. 2018

 

Zloženke

Varno v šolo

 

Članki

Testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb

Aktivne poletne urice

Odprimo vrata zdravju