AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH


V ambulanti Doma starejših Šentjur se izvaja zdravstveno varstvo stanovalcem doma.

Polona Krumpak, dr. med., spec. druž. med.

Medicinska sestra: Darja Sakelšek, sr. med. sestra

ORDINACIJSKI ČAS:
PONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
10:40 - 14:0010:40 - 14:00 8:00 - 13:30 10:40 - 14:007:20 - 9:50

Odmor: v ordinacijskem času ni odmora.

Ob sredah opravljajo delo v ambulanti specializanti (Anna Maria Nowakowska Prezelj, dr. med., Domen Pušnik, dr. med., Karmen Rečnik, dr. med.).

Zdravnik je izven ordinacijskega časa na razpolago za konzultacije in hišne obiske za varovance doma 7 ur tedensko.

Naročanje:

– osebno v ordinacijskem času,
– po telefonu 051 220 571 v ordinacijskem času,
– po elektronski pošti ambulanta.krumpak@zd-sentjur.si,
– po pošti (Dom starejših Šentjur, ambulanta Krumpak, Svetinova 1, 3230 Šentjur).