AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH


V ambulanti Doma starejših Šentjur se izvaja zdravstveno varstvo stanovalcem doma.

Polona Krumpak, dr. med., spec. druž. med.

ORDINACIJSKI ČAS:
PONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
10:40 - 14:0010:40 - 14:00 8:00 - 13:30 10:40 - 14:007:20 - 9:50

Ob sredah opravljajo delo v ambulanti specializanti (Hvalc Andreja, dr. med., Rečnik Karmen, dr. med., Nowakowska Prezelj Anna Maria, dr. med., Kos Nastja, dr. med. )

Zdravnik je izven ordinacijskega časa na razpolago za konzultacije in hišne obiske za varovance doma – 7 ur tedensko.